Speciální upínače

EMUGE nabízí vedle kleštinových upínačů, rychlovýměnných upínacích pouzder a závitořezných aparátů pro upnutí nástrojů také precizní upínače a upínací systémy pro upínání obrobků. Ve výrobním procesu je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu výroby právě přesnost upnutí obrobku při obrábění.

EMUGE jako jeden z předních výrobců upínacích systémů na světě používá různé upínací principy a může tedy poskytnout velkou paletu vysoce profesionálních upnutí obrobků, navrženou pro různá výrobní zařízení a výrobní parametry. Řešení střižená na míru pro různé systémové specifikace.

Upínače jsou v EMUGE speciálně konstruovány a vyráběny na základě individuálních požadavků zákazníka pro požadované speciální aplikace obrábění. Už v plánovací fázi jsou v souladu s praxí a v maximální možné detailní míře zohledněny veškeré výrobní podmínky a specifické výrobní parametry jako např. výbava stroje, požadavky procesu a požadovaná přesnost upínání.

Upínací technika firmy EMUGE nabízí na každý výrobní proces optimalizovaná speciální řešení!

Následně Vás uvedeme do pěti základních upínacích principů, které má oddělení upínací techniky k dispozici. Každý princip upínání má své výhody a slabé stránky. Proto se v nejnáročnějších aplikacích často kombinuje více systémů dohromady. Výběr optimálního upínacího systému následuje vždy po konkrétním dialogu se zákazníkem. Dokážeme upínat dílce s extrémními požadavky na zajištění geometrických tolerancí obrobku jako je házivost, souosost atd.

Pět základních upínacích mechanizmů využívaných konstruktéry EMUGE:

Systém SG

Upínání kleštinou se speciálním broušeným závitem zajišťujícím perfektní souosost

Katalog speciálních upínačů EMUGE 135 si můžete stáhnout zde. V případě Vaše zájmu se obraťte na naše zástupce. Kontakty najdete v sekci Kontakty – Náš tým.